Giảng viên Đặng Quang Vũ là Cử nhân sư phạm - trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với kiến thức được trang bị trong trường cùng những kiến thức thực tế, các khóa học của Đặng Quang Vũ luôn thu hút được rất nhiều học viên bởi sự đa dạng cũng như tính ứng dụng cao trong thực tế.

Hiện tại, thầy là Trưởng phòng đào tạo nhân sự Công ty cổ phần An Media. Thầy còn là Admin của Hội cha mẹ Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở những kiến thức được đào tạo, thầy luôn đam mê học hỏi để tích lũy thêm kiến thức trong nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau như: Công nghệ thông tin, văn hóa nghệ thuật, khoa học thường thức...

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

 • 1 tiếng 33 phút
 • 26 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
764 người quan tâm
2 đánh giá
764 người quan tâm
 • 1 tiếng 29 phút
 • 16 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
3 đánh giá
1215 người quan tâm
3 đánh giá
1215 người quan tâm
 • 1 tiếng 54 phút
 • 36 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
1138 người quan tâm
2 đánh giá
1138 người quan tâm
 • 1 tiếng 25 phút
 • 31 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
1209 người quan tâm
1 đánh giá
1209 người quan tâm
 • 1 tiếng 57 phút
 • 37 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
979 người quan tâm
1 đánh giá
979 người quan tâm
 • 2 tiếng 36 phút
 • 23 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
561 người quan tâm
1 đánh giá
561 người quan tâm
 • 1 tiếng 35 phút
 • 17 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
1005 người quan tâm
1 đánh giá
1005 người quan tâm
 • 1 tiếng 28 phút
 • 15 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
1209 người quan tâm
1 đánh giá
1209 người quan tâm
 • 2 tiếng 6 phút
 • 21 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
1049 người quan tâm
1 đánh giá
1049 người quan tâm
 • 1 tiếng 22 phút
 • 28 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
0 đánh giá
1004 người quan tâm
0 đánh giá
1004 người quan tâm
 • 1 tiếng 46 phút
 • 28 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
0 đánh giá
901 người quan tâm
0 đánh giá
901 người quan tâm
 • 1 tiếng 32 phút
 • 13 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
1205 người quan tâm
1 đánh giá
1205 người quan tâm
 • 1 tiếng 25 phút
 • 36 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
1070 người quan tâm
1 đánh giá
1070 người quan tâm
 • 2 tiếng 37 phút
 • 27 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
1006 người quan tâm
2 đánh giá
1006 người quan tâm
 • 2 tiếng 38 phút
 • 41 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
980 người quan tâm
2 đánh giá
980 người quan tâm
 • 2 tiếng 15 phút
 • 21 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
0 đánh giá
1007 người quan tâm
0 đánh giá
1007 người quan tâm
 • 1 tiếng 43 phút
 • 17 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
0 đánh giá
1110 người quan tâm
0 đánh giá
1110 người quan tâm
 • 1 tiếng 55 phút
 • 15 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
1019 người quan tâm
1 đánh giá
1019 người quan tâm
 • 2 tiếng 35 phút
 • 52 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
1218 người quan tâm
2 đánh giá
1218 người quan tâm
 • 1 tiếng 44 phút
 • 24 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
1190 người quan tâm
2 đánh giá
1190 người quan tâm
 • 2 tiếng 2 phút
 • 36 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
1316 người quan tâm
2 đánh giá
1316 người quan tâm
 • 1 tiếng 24 phút
 • 17 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
0 đánh giá
1379 người quan tâm
0 đánh giá
1379 người quan tâm
 • 1 tiếng 23 phút
 • 23 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
3 đánh giá
1096 người quan tâm
3 đánh giá
1096 người quan tâm