Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội hệ Trung Cấp và Cao Đẳng khoa : Mỹ Thuật – Hội họa - Tốt nghiệp khóa học của Ấn Độ về mỹ thuật đa phương tiện FPT ARENA – MULTIMEDIA.

Kinh nghiệm làm việc:

- 2006: Làm việc cho công ty 3DVN với vai trò 3D modeler, texture, animation
- 2007: Làm viêc tại FPT – Fsoftware dự án của Nhật Bản với vai trò 3D modeler, texture
- 2008: làm việc tại Curious Development với vai trò 3D 2D Artist game
- 2009: Làm việc tại Punch Entertainment với vai trò 2D Artist game UI Design
- 2010: Làm việc tại VTC online với vai trò 2D Artist game UI Design trong dự án Squad game
- 2011: Làm việc tại VMG với vai trò 2D game UI Desgin
- 2012: Làm việc và giảng dạy tại VTC Academy bộ môn 3D
- 2013 - đến nay: Chủ yếu tập trung vào đào tạo, cộng tác giảng dạy tại các trung tâm ARENA, 1 số trường Đại học Quốc Gia, Kỹ thuật Quân sự bộ môn: 2D, 3D (AI, PS, ID, Premie, AE, Audion, 3Dsmax, Maya)

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

 • 2 tiếng 9 phút
 • 26 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
3 đánh giá
543 người quan tâm
3 đánh giá
543 người quan tâm
 • 5 tiếng 56 phút
 • 37 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
897 người quan tâm
2 đánh giá
897 người quan tâm
 • 3 tiếng 22 phút
 • 32 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
3 đánh giá
791 người quan tâm
3 đánh giá
791 người quan tâm
 • 1 tiếng 37 phút
 • 16 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
3 đánh giá
984 người quan tâm
3 đánh giá
984 người quan tâm
 • 1 tiếng 13 phút
 • 14 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
3 đánh giá
790 người quan tâm
3 đánh giá
790 người quan tâm
 • 2 tiếng 33 phút
 • 16 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
769 người quan tâm
2 đánh giá
769 người quan tâm
 • 1 tiếng 12 phút
 • 12 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
4 đánh giá
951 người quan tâm
4 đánh giá
951 người quan tâm
 • 1 tiếng 21 phút
 • 11 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
671 người quan tâm
1 đánh giá
671 người quan tâm
 • 1 tiếng 19 phút
 • 16 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
894 người quan tâm
1 đánh giá
894 người quan tâm