Anh tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Ngoại Thương. Với nền tảng kiến thức sẵn có cùng với kinh nghiệm được đúc kết từ thực tế trong quá trình làm việc, Giảng viên Trần Đình Dần (Master Trần) là chuyên gia Internet Marketing với hơn 3 năm hoạt động hậu kỳ trong lĩnh vực đồ họa chuyển động, phim kỹ xảo.

Đồng thời, anh là Founder của Acamotion - nơi chuyên chia sẻ kiến thức đồ họa truyền thông.

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

 • 0 tiếng 45 phút
 • 13 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
930 người quan tâm
2 đánh giá
930 người quan tâm
 • 2 tiếng 42 phút
 • 37 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
1090 người quan tâm
2 đánh giá
1090 người quan tâm
 • 3 tiếng 16 phút
 • 45 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
3 đánh giá
1209 người quan tâm
3 đánh giá
1209 người quan tâm
 • 4 tiếng 8 phút
 • 33 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
899 người quan tâm
1 đánh giá
899 người quan tâm
 • 3 tiếng 28 phút
 • 29 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
849 người quan tâm
1 đánh giá
849 người quan tâm
 • 5 tiếng 19 phút
 • 31 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
904 người quan tâm
2 đánh giá
904 người quan tâm
 • 2 tiếng 54 phút
 • 31 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
818 người quan tâm
1 đánh giá
818 người quan tâm
 • 3 tiếng 43 phút
 • 43 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
997 người quan tâm
2 đánh giá
997 người quan tâm
 • 3 tiếng 26 phút
 • 34 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
851 người quan tâm
1 đánh giá
851 người quan tâm
 • 3 tiếng 50 phút
 • 27 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
785 người quan tâm
1 đánh giá
785 người quan tâm
 • 4 tiếng 30 phút
 • 38 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
3 đánh giá
908 người quan tâm
3 đánh giá
908 người quan tâm
 • 2 tiếng 54 phút
 • 23 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
1090 người quan tâm
1 đánh giá
1090 người quan tâm
 • 2 tiếng 4 phút
 • 23 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
1045 người quan tâm
1 đánh giá
1045 người quan tâm
 • 2 tiếng 27 phút
 • 23 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
987 người quan tâm
1 đánh giá
987 người quan tâm
 • 2 tiếng 27 phút
 • 31 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
934 người quan tâm
2 đánh giá
934 người quan tâm
 • 4 tiếng 59 phút
 • 36 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
1 đánh giá
860 người quan tâm
1 đánh giá
860 người quan tâm
 • 3 tiếng 4 phút
 • 28 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
781 người quan tâm
2 đánh giá
781 người quan tâm
 • 3 tiếng 59 phút
 • 30 Bài giảng
 • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
1029 người quan tâm
2 đánh giá
1029 người quan tâm