Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy hiện là giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, cơ sở Tp.HCM, lĩnh vực được đào tạo: Xã hội học, Phương pháp sư phạm, Tâm lý trị liệu. Cô chuyên đào tạo kỹ năng và tham vấn tâm lý.

- Từ năm 1995 đến 1999: Cử nhân Xã hội học tại Phân viện Báo chí và tuyên truyền, Hà Nội.

- 2001 đến 2004 : Thạc sĩ Xã hội học, ĐH KHXH và NV, Hà Nội.

- 2004 đến 2005 : Thạc sỹ phương pháp sư phạm thực hành do NAPA và INWENT (CHLB Đức) phối hợp đào tạo.

- 2010 đến 2012 : Cử nhân tâm lý trị liệu, tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên kết với ĐH Tâm lý thực hành Paris (EPP- Pháp).

- 2012 đến 2014 : Thạc sỹ tâm lý lâm sàng và y khoa tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch , liên kết với ĐH Tâm lý thực hành Paris (EPP- Pháp).

- 2010-2014: TS Xã hội học, với đề tài luận án "Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục con giai đoạn 0 đến 6 tuổi". Bảo vệ luận án ngày 15/8/2015. QĐ cấp bằng TS ngày 1/12/2015.

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN