Giảng viên Quách Nguyễn Thương Thương là Thạc sỹ tâm lý học, cô có 8 năm kinh nghiệm thực tiễn trong việc giảng dạy cho phụ huynh, giáo viên và trẻ em về Giáo dục sớm trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, cô có 5 năm cộng tác với Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK, 3 năm giảng dạy trực tiếp cho gần 3 vạn phụ huynh trên khắp cả nước.

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

  • 3 tiếng 46 phút
  • 30 Bài giảng
  • PC, TV, Mobile
2 đánh giá
1490 người quan tâm
2 đánh giá
1490 người quan tâm